ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญชวนผู้ปกครองและคุณหนูๆ ที่สนใจ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับอนุบาล

          ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญชวนผู้ปกครองและคุณหนูๆ ที่สนใจ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับอนุบาล ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เรียนปนเล่น (Play&Learn) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เรียนรูปแบบสาธิต วิชาการ+ปฏิบัติจริง, การเรียนรู้จากการลงมือทำ (learn by doing), นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered approach), ทักษะด้านการสนทนานภาษาต่างประเทศ (multiple languages skill) สอนสนทนา 3 ภาษา ไทย, จีน, อังกฤษ ตั้งแต่เตรียมอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเปิดรับสมัครแล้ว สำหรับหลักสูตร อิงลิช โปรแกรม (English Program1) สำหรับระดับชั้น ป.1-ป.3 
          สมัครได้แล้ววันนี้ ที่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 468 ถนนเลีบยคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 www.satitbtu.ac.th ติดต่อสอบถามโทร. 02-408-1919