ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ส.ป.ก.ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ สุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑พรรษา

          ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้นำคณะผู้บริหารของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้แก่ นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. 
          นายเจริญชัย พรรณาภพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาววรรณพร ดอกจำปา นางศุลีพร เวชวิฐาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ สุทิดา พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร