ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน “เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11”

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตร สมาคมประกันชีวิตไทย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์กรรัฐและเอกชน จัดแข่งขัน "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11" เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเงินส่วนบุคคล ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงประกันชีวิต มีเวทีในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศที่สนใจ สามารถส่งนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษา (หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ) เข้าร่วมแข่งขันได้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562 และสอบแข่งขันพร้อมกัน วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ www.set.or.th/phetecon