ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: จังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร”

          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน จังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร" ณ วัดบ้านโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ชัย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ซึ่งเป็นโครงการที่นำส่วนราชการออกไปพบปะประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการนำบริการจากส่วนราชการต่างๆออกไปให้บริการกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นำบริการให้คำปรึกษาและการแนะแนวการฝึกอาชีพ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งการแนะนำการขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองความรู้ ความสามารถ จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้