ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สนับสนุนการดำเนินงาน

          น.สพ. สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ประจำองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้แทนจาก อ.อ.ป. รับมอบเวชภัณฑ์ จำนวน 50 ลัง มูลค่า 200,000 บาท จากบริษัท ไทยก๊อส จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในด้านรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วยและพิการ ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลช้าง ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมี คุณฐานิศร์ ไชยกุลงามดี ผู้จัดการทั่วไป, คุณธนิศ ชุติมาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยก๊อส จำกัด เป็นผู้แทนมอบเวชภัณฑ์ ณ บริษัท ไทยก๊อส จำกัด เขตประเวศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา