ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: GCAP จัดทัพทีมงาน อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับ DIGITAL TRANSFORMATION

          นายสเปญ จริงเข้าใจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ GCAP นำทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร DIGITAL TRANSFORMATION IN ACTION EXECUTIVE PROGRAM โดยได้รับเกียรติจากคุณธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุล ผู้เขียนหนังสือ Digital Transformation in Action เป็นวิทยากรในงาน G Capital Digital Workshop 2019 เพื่อสร้างความพร้อมและเตรียมปรับองค์กรสู่ยุค Digital เพราะตระหนักว่าช่องทางดิจิทัลและเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเข้ามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงรูปแบบการแข่งขันในธุรกิจโดยสิ้นเชิง โดยบริษัทฯ เตรียมแผนจะนำความเข้าใจดังกล่าวมาจัดวาง Digital Roadmap พร้อมเตรียมปรับองค์กรครั้งใหญ่ สู่องค์กรนวัตกรรม ที่พร้อมรับมือการเติบโตที่รวดเร็วกว่าเดิม โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมหรรษา ถ.ราชดำริ เมื่อเร็วๆนี้