ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ?

          กลุ่ม "Young Moves" ประสานพลังจัดเวทีใหญ่ "ยัง MOVES พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม" วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีนโยบาย วงคุย ผลวิจัย ศิลปะ นิทรรศการเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดทั้งวัน ตอกย้ำคนรุ่นใหม่ที่ "ยัง MOVES" พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป
          "Young Moves" หรือ โครงการพัฒนากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนากลไกกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นพื้นที่กลาง (Multi-sectoral Platform) ที่ประกอบด้วยองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชน (สภาเด็กและเยาวชน, กลุ่มเด็กและเยาวชนอิสระ) หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อคิดค้น นำเสนอ และ ปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีพลัง
          ครั้งนี้ Young Moves ประสานพลังคนรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมตะลุยจัดกิจกรรมตามภาคต่างๆ ครบทุกภาคทั่วไทย เริ่มด้วยภาคเหนือ: จัดเป็นละครเร่เล่าถึงประเด็นทางสังคมของแต่ละพื้นที่ที่แสดงตามภาคต่างๆ ต่อด้วย
          ภาคอีสาน: เวที Move ยัง คุณมูฟหรือยังเพื่อภาคตะวันออก ตามด้วยภาคตะวันตก และครั้งนี้จัดเต็มเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกกับ "ยัง MOVES พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม" ของภาคกลาง โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการเยาวชนคนรุ่นใหม่ในความเคลื่อนไหว ภายในงานประกอบด้วยบทสนทนาเรื่อง เพศ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ชุมชน นวัตกรรม นโยบาย การเมือง และอื่นๆ กับนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว นักกิจกรรม นักพัฒนา
          รุ่นใหม่ และใครก็ได้ที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นสนทนาวงย่อยประกอบด้วย:
          1. เกษตร ชุมชน ท้องถิ่น: คนรุ่นใหม่นอกอำเภอเมือง
          2. เพศ วัฒนธรรม ความหลากหลาย และที่มากกว่านั้น
          3. ของที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็น: อะไรคือนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่
          4. "ให้มีเด็กในเวทีด้วย": ตั้งคำถามต่อการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่
          5. สภานักเรียน สภาเด็ก และอื่นๆ: อำนาจเยาวชนในโครงสร้างของผู้ใหญ่
          6. ความเคลื่อนไหวที่ปรากฏ: นักศึกษากับการเมืองไทยวันนี้ และละครถกแถลง โดยลานยิ้มการละคร

          สุดท้ายจะไปจบกิจกรรมที่ภาคใต้ เราอยากจะบอกว่า "เวที Young Moves พร้อมเป็นส่วนกลางในการบันทึกรวบรวมข้อเสนอเพื่อต่อยอด สร้างความเคลื่อนไหวจากเสียงของคุณออกไปในวงที่กว้าง หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอะไรจะพูด Young Moves พร้อมเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณ แล้วมาเจอกัน"
          ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าที่:
          https://forms.gle/NqgkZAXEVZoQPdHM6

          สามารถติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมดีๆ จากกลุ่ม Young Moves ได้ที่:
          https://www.facebook.com/YoungmoveZone/