ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ก.แรงงานกระตุ้นเตือนแรงงานเร่งสมัครชิงความเป็นเลิศโค้งสุดท้าย

          ก.แรงงานกระตุ้นกลุ่มแรงงาน 25 สาขาวิชาชีพเร่งสมัครลงชิงความเป็นเลิศด้านฝีมือแรงงาน ช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนปิดรับสมัคร 30 พ.ค.นี้
          นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก ช่วงระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 กพร.ได้ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาคขึ้น ใน 25 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ 1. ปูกระเบื้อง 2. เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 3. ก่ออิฐ 4. ไม้เครื่องเรือน 5. ต่อประกอบมุมไม้ 6. เทคโนโลยีระบบทำความเย็น 7. จัดดอกไม้ 8. แฟชั่นเทคโนโลยี 9. กราฟิกดีไซน์10. เทคโนโลยีสารสนเทศ 11. เว็บดีไซน์ 12. เมคคาทรอนิคส์ 13. เขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 14. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) 15. เครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลัด) 16. เทคโนโลยีงานเชื่อม 17. อิเล็กทรอนิกส์ 18. หุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 19. มาตรวิทยาด้านมิติ 20. ระบบอัตโนมัติทาอุตสาหกรรม(ประเภททีม) 21. แต่งผม 22. ประกอบอาหาร 23. บริการอาหารและเครื่องดื่ม 24. เทคโนโลยียานยนต์ และ 25. สีรถยนต์ โดยจะจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 แห่ง ทั่วประเทศ
          อธิบดีกพร. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ ดำเนินการฝึกอบรม พัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานในทุกสาขาวิชาชีพ ให้เป็นแรงงานคุณภาพ หรือ super worker เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ช่วยยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพิ่มผลิตภาพด้านการแข่งขัน ตามนโยบาย 3 A ของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาผู้เป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชา ช่วยกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาทักษะฝีมือแก่แรงงานในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่เป็นพันธมิตร ในด้านวัสดุ อุปกรณ์ และเงินทุน ด้วยดีมาโดยตลอด
          "ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนไทยได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จึงอยากจะเชิญชวนเยาวชน คนทำงาน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน 25 สาขาวิชาชีพ และต้องการจะพิสูจน์ฝีมือ วัดความสามารถ เพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในระดับนานาชาติต่อไป ร่วมสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ โดยผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4 หรือ โทร. 02-643-4988 สำนักมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือดาวน์โหลดใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/standard." อธิบดี กพร.กล่าว