ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จัดกิจกรรม STOP HUNGER ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

          บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรอันดับหนึ่งจากประเทศฝรั่งเศส จัดกิจกรรมเพื่อสังคม "STOP HUNGER" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยปีนี้จัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี
          โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย นำโดย มร.อาร์โนด์ เบียเลคกิ (ที่ 7 จากขวา) ประธานบริหาร และพนักงานจากฝ่ายต่างๆ จำนวนกว่า 200 คน ได้เดินทางเพื่อไปทำกิจกรรมเพื่อน้องๆ นักเรียนจำนวน 160 คน ณ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีทั้งการซ่อมแซมอาคารเรียน สร้างห้องคอมพิวเตอร์ ทาสีเครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น รวมไปถึงกิจกรรมนันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวัน นอกจากนี้ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน และของใช้ที่จำเป็น รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อให้น้องๆ นักเรียนได้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น
          โครงการ "STOP HUNGER" เป็นโครงการเพื่อสังคมในระดับโลกที่จัดขึ้นทั่วโลกพร้อมกัน 80 ประเทศ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 เพื่อช่วยบรรเทาความหิวโหยของผู้ด้อยโอกาสทั่วโลกได้เป็นจำนวนมาก และ โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย จะยึดมั่นทำกิจกรรมเพื่อสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ สามารถเข้าไปที่เวบไซต์ http://www.stop-hunger.org