ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตลาดผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 1

           นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการตลาดผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รุ่นที่ 1 โดยมีตัวแทนสหกรณ์ผู้ผลิตและรวบรวมผลไม้ 20 แห่งและผู้แทนสหกรณ์เครือข่ายผู้บริโภค 30 แห่ง เข้าร่วมประชุม เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ จากสหกรณ์ผู้ผลิตไปยังสหกรณ์ผู้บริโภคในขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งได้นำตัวแทนสหกรณ์เครือข่ายผู้บริโภคเดินทางไปเยี่ยมชมสวนผลไม้ของเกษตรกรและเยี่ยมชมกระบวนการรวบรวมผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านกระบวนการผลิต การรวบรวมและการขนส่งผลไม้คุณภาพของขบวนการสหกรณ์ และสามารถขยายช่องทางตลาดผลไม้ไปสู่ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศในอนาคตต่อไป