ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ซีพีเอฟจัดให้ความรู้พนักงานติดตามผลการกักเก็บคาร์บอนจากการปลูกต้นไม้

          นายสุธี สมุทระประภูต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบริหารและส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตร "การวัดผลการให้บริการระบบนิเวศ และการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากการปลูกต้นไม้ของCPF" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. และได้จัดอบรมต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้แก่พนักงานซีพีเอฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้ว ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกฝังพนักงานมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ฟาร์มและโรงงานทั่วประเทศ