ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบสินไหมลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา

          นายอภิรัฐ พันธุ์โคตร ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสินไหมทดแทนจำนวน 1,000,000 บาท แก่นางบุญมี พิมพ์พะเลีย ผู้รับประโยชน์ ของนายชัยพร พิมพ์พะเลีย ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ และได้ซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของบริษัทฯ ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาไว้ โดยมีนายธีระพงศ์ คามวุฒิ ผู้จัดการภาคธนาคาร P103 และนางสาวศิริภลินี สุทธิพงษ์วรโชติ ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ
          อนึ่ง สำหรับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ แก่ลูกค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยามาอย่างยาวนาน