ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

23 พ.ค.62 วสท.เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง “สร้างแบบจำลอง 3 มิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา”

          วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยสถาบันวิศวพัฒน์ เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "การสร้างแบบจำลอง 3 มิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา" ในวันที่ 23 พ.ค. 62 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ Life-long Learning ที่ก้าวทันและสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ใหม่ๆและหลักการทำงานของเทคโนโลยีสร้างแบบจำลอง 3 มิติจากภาพถ่าย และพัฒนาทักษะการใช้โดรนในการเก็บข้อมูลภาพถ่ายให้มีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้การตรวจสอบและประเมินโครงสร้างทางวิศกรรมโยธามีความถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านจะได้สัมผัสกับโปรแกรมสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายอีกด้วย
          การสัมนานี้มีจุดประสงค์เพื่อให้วิศวกรและผู้สนใจมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่าย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งใช้งานง่ายและมีราคาไม่สูง และเทคโนโลยีนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับโดรนในการเก็บภาพถ่าย โดยภาพถ่ายเหล่านี้จะถูกนำมาสร้างเป็นแบบจำลองสามมิติ ซึ่งมีรายละเอียดเพียงพอเพื่อประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา เช่น การตรวจสอบสภาพโครงสร้าง หรือใช้ในการสร้างแบบจำลอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์โดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ เป็นต้น           
          สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณสุพรรณีย์ วสท. โทร.02-184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 Email: supannee@eit.or.th หรือ https://eit.or.th/training/23-05-2562/