ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รด แพลนเนต ร่วมฟื้นฟูแนวปะการังที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี

          เรด แพลนเนต ประเทศไทย และอาสาสมัครจากเครือข่ายจิตอาสาบ้านดินไทย 80 คน ร่วมปลูกแนวปะการังใหม่ที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 โรงแรม เรด แพลนเนต ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา กลุ่มโรงแรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วแห่งนี้ได้ร่วมกับ 4Ocean Earth Hour และกลุ่ม NGO ท้องถิ่นหลากหลายกลุ่ม เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก
          "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบร้ายแรงต่าง ๆ ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ซึ่งการท่องเที่ยวและมลภาวะต่าง ๆ ได้ทำลายระบบนิเวศของปะการัง เราจะต้องดำเนินการเพื่อฟื้นฟูปะการังที่เสียหายและบำรุงรักษาแนวปะการังเหล่านี้ ให้เป็นปะการังที่มีสุขภาพดี" ทิม แฮนซิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรด แพลนเนต กล่าว "ตามจริยธรรมของ เรด แพลนเนต เราจะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อจัดการภัยพิบัติระดับโลกนี้ และผมภูมิใจที่ เรด แพลนเนต ประเทศไทย มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อม" ทิม แฮนซิง กล่าวเพิ่มเติม
          ความคิดริเริ่มในการปลูกปะการังครั้งนี้อยู่ในแผนงานสิ่งแวดล้อมของ เรด แพลนเนต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม "เรากำลังจะกลายเป็นเครือโรงแรมที่ไม่ใช้พลาสติก" ปุณณภา ไตรธนาชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ เรด แพลนเนต ประเทศไทย กล่าว "เราได้ตรวจสอบขั้นตอนและกลยุทธ์การจัดซื้อทั้งหมดของเราแล้ว และโรงแรมทุกแห่งของเรากำลังดำเนินการเพื่อเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินงานด้านหลังบ้านอีกด้วย"
          โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ เรด แพลนเนต จะขยายโครงการอย่างต่อเนื่องในเดือนต่อ ๆ ไป เรด แพลนเนต พยายามที่จะประสานกับองค์กรท้องถิ่นและองค์กรระดับโลกเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของทางโรงแรมเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้
          โรงแรม เรด แพลนเนต เป็นโรงแรมราคาประหยัดชั้นนำในเอเชีย โดยมีโรงแรม 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 25 โรงแรมใน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์