ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Population Connection ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ชนะการประกวดวิดีโอ “World of 7 Billion”

          เวทีประกวดวิดีโอประจำปี รายการ "World of 7 Billion" ครั้งที่ 8 ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Population Connection มีผู้ชนะทั้งหมด 18 คน จากผู้เข้าร่วมการประกวดจำนวนกว่า 5,500 คน ที่อยู่ในระดับชั้นเกรด 6 ถึงเกรด 12 จาก 43 ประเทศ และ 47 รัฐและเขตแดนในสหรัฐฯ โดยหัวข้อของวิดีโอในการประกวดครั้งนี้คือการเติบโตของจำนวนประชากรที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในสามปัญหา ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ การปกป้องสิทธิมนุษยชน

          นักเรียนชั้นมัธยมปลายผู้ชนะรางวัลอันดับหนึ่งจำนวน 3 คนได้รับรางวัลเงินสดคนละ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ชนะอันดับสองจำนวน 3 คนได้รับรางวัลเงินสดคนละ 500 ดอลลาร์สหรัฐ และผู้ได้รับรางวัลชมเชยจำนวน 6 คนได้รับรางวัลเงินสดคนละ 250 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักเรียนชั้นมัธยมต้นผู้ชนะเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองได้รับรางวัลเงินสด 500 และ 250 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ โดยผู้ชนะการประกวดประกอบด้วยนักเรียนจากสหรัฐฯ สิงคโปร์ ไทย อินเดีย และเกาหลีใต้

          นอกจากวิดีโอจะให้ความรู้ผู้ชมเกี่ยวกับหัวข้อที่เลือกและความเกี่ยวข้องกับการเติบโตของจำนวนประชากรแล้ว นักเรียนผู้เข้าประกวดยังต้องนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยหนึ่งแนวทาง

          สำหรับวิดีโอที่ได้รับรางวัลปีนี้มีหลากหลายหัวข้อ อาทิ สัตว์ผสมเกสร พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง แร่ธาตุที่อยู่ภายใต้ข้อขัดแย้ง และการเลือกปฏิบัติทางเพศ ซึ่ง John Seager ประธานของ Population Connection ได้แสดงความเห็นว่า "ความสามารถของนักเรียนในการนำปัญหาที่ซับซ้อนเหล่านี้มาทำเป็นวิดีโอความยาวหนึ่งนาทีได้อย่างน่าทึ่งและสร้างสรรค์นี้ เป็นสิ่งที่น่าประทับอย่างมาก"

          เวทีการประกวดครั้งนี้ถูกจัดขึ้นและโปรโมทโดย Population Education ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ Population Connection ในระหว่างปีการศึกษา 2018-2019 และกำหนดให้ผู้แข่งขันต้องส่งวิดีโอเข้าประกวดภายในวันที่ 28 ก.พ. 2019 โดยมีคณะกรรมการจำนวน 48 คน ประกอบด้วย อาจารย์มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยม ผู้ผลิตภาพยนตร์ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ เป็นผู้คัดเลือกผู้ชนะ

          Pam Wasserman รองประธานอาวุโสด้านการศึกษาของ Population Connection กล่าวว่า "นักเรียนส่วนใหญ่ทราบเรื่องการประกวดครั้งนี้จากครูที่โรงเรียน และครูหลายท่านก็ได้นำการประกวดครั้งนี้ไปเป็นเครืองมือในการสอนประเด็นสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนเสริมสร้างทักษะทางวิชาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัย การเขียน หรือแม้แต่การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจนักเรียน"

          - ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด "World of 7 Billion" ได้ที่ www.worldof7billion.org

          - ดูวิดีโอและประวัติของนักเรียนผู้ชนะการประกวดได้ที่ https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/2019-winners/

          - รายชื่อผู้ชนะการประกวด

                    ○ อันดับหนึ่งด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับมัธยมต้น): Ruby Ha จากทีเนค, นิวเจอร์ซีย์ ชื่อคลิป "In Your Backyard"

                    ○ อันดับสองด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับมัธยมต้น): Sydney Hopkin จากเวอร์จิเนียบีช, เวอร์จิเนีย ชื่อคลิป "The Ugly Truth About Receipts"

                    ○ อันดับหนึ่งด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ระดับมัธยมต้น): Honor Dodd จากลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย ชื่อคลิป "Switch to Rechargeable"

                    ○ อันดับสองด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ระดับมัธยมต้น): Winne Ye จากไวท์สโตน, นิวยอร์ก ชื่อคลิป "Abuse to Re-use"

                    ○ อันดับหนึ่งด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน (ระดับมัธยมต้น): Eleanor Bennett, Lucy Benavides และ Noa Biener จากชอร์วูด, วิสคอนซิน ชื่อคลิป "Coltan: A Conflict Mineral"

                    ○ อันดับสองด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน (ระดับมัธยมต้น): Vedika Amin จากมุมไบ, อินเดีย ชื่อคลิป "Compassion and Integration Can Solve the Refugee Crisis"

                    ○ อันดับหนึ่งด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับมัธยมปลาย): Ethan Xiong จากสิงคโปร์ ชื่อคลิป "Preserve Our Priceless Pollinators"

                    ○ อันดับสองด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ระดับมัธยมปลาย): Ali Ransom จากพูลส์วิล, แมริแลนด์ ชื่อคลิป "Pollinators and the Human Population"

                    ○ อันดับหนึ่งด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ระดับมัธยมปลาย): พิท พงษ์พิทยาภา (โปรดิวเซอร์หลัก) และ กฤติน วงศ์ทองศรี จากไทย ชื่อคลิป "A Nanofuture"

                    ○ อันดับสองด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ระดับมัธยมปลาย): Ethan Xiong จากสิงคโปร์ ชื่อคลิป "Smart and Sustainable Fishing"

                    ○ อันดับหนึ่งด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน (ระดับมัธยมปลาย): Jade Christman จากคัมมิง, จอร์เจีย ชื่อคลิป ""Women of Action"

                    ○ อันดับสองด้านการปกป้องสิทธิมนุษยชน (ระดับมัธยมปลาย): Lucy Baretto จากโอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย ชื่อคลิป "Barriers to Education: Menstrual Health"

          Population Connection คือองค์กรภาคประชาชนระดับประเทศ ที่มุ่งให้ความรู้แก่คนรุ่นใหม่และสนับสนุนการดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพการเติบโตของจำนวนประชากรให้สอดรับกับทรัพยากรที่มีอยู่บนโลกอย่างยั่งยืน

          ติดต่อ: Isabelle Rios โทร: 202-974-7713 หรือ irios@popconnect.org