ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

DEmark Award 2019

          เริ่มโครงการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 หรือ Design Excellence Award 2019 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้ำไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก
          เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
          รางวัล DEmark จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้ำที่มีกำรออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจ เป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของประเทศต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก โดยคาดหวังว่าจะมีผู้สมัครกว่า 600 ผลงาน และมีผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark 2019 จำนวน 100 รายการ
          รางวัล DEmark ในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด DESIGN IS LIVE! ดีไซน์สร้างวิถีชีวิต เพราะการออกแบบที่ดีนั้นอยู่รอบตัวเรา ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งผลงานออกแบบของคนไทยในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับ ขยายวงกว้างไปสู่สินค้าและบริการที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของเรามากยิ่งขึ้น และในปีนี้ จึงมีการพิจารณารางวัลเพิ่มขึ้นอีกกลุ่มผลงาน จากเดิม 6 กลุ่ม มาเป็น 7 กลุ่ม คือ
          1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
          2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)
          3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / Etc.)
          4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances/ Equipment and Facilities for Office / Etc.)
          5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณท์ (Packaging Design)
          6. กลุ่มผลงานกราฟฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)
          7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Hotel / Restaurant / Cafe) ซึ่งเป็นกลุ่มผลงานใหม่ที่เกิดขึ้น ในปีนี้
          สามารถสมัครในช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.demarkaward.net
          ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม จนถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
          หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 082-365-2649 , 089-687-0507 และ
          สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
          หมายเลขโทรศัพท์ 0-2507-8262 , 0-2507-8278