ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจในงาน นัดพบแรงงาน

          สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสถานประกอบการ และผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ในวันนัดพบแรงงาน ที่ต้องการหาอาชีพเสริมเพื่อประกอบอาชีพเสริมต่อไป และการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สำหรับผู้ที่มีงานทำอยู่แล้ว เป็นการยกระดับฝีมือและพัฒนาฝีมือให้สามารถแข่งขันต่อไป ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ระยอง