ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

วศ. ลงพื้นที่สุพรรณบุรี จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีแปรรูปข้าวและธัญชาติ ในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาตร์ฯ

          กรมวิทยาศาตร์บริการ (วศ.) นำทีมโดย นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางปฏิญญา จิยิพงศ์ และนักวิจัยของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน จัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ หมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ อำเภอบางปลาม้า อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอสองพี่น้อง ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2562 เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้การแปรรูปข้าว
          สำนักเทคโนโลยีชุมชน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้โดยบูรณาการกับหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ และเทศบาลสองพี่น้อง ให้ชุมชน ผู้แทนเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ฝึกปฏิบัติแปรรูปข้าว ได้แก่ การผลิตข้าวเคลือบสมุนไพร แป้งข้าวสมุนไพร ข้าวเกรียบข้าวผสมผลไม้ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส การผลิตข้าวกล้องงอก และเครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำข้าวโพด และนมถั่วเหลือง คุกกี้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และ แป้งข้าวทอดกรอบ ทั้งนี้จัดอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางปลาม้า หอประชุมอำเภอศรีประจันต์ และหอประชุมเทศบาลสองพี่น้อง มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรละ 35 คน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมพึงพอใจมากที่ได้รับความรู้ใหม่ในการแปรรูปข้าวเป็นสินค้าเพิ่มมูลค่า และส่วนหนึ่งมีแผนจะผลิตจำหน่ายในอนาคตอันใกล้นี้