ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สภาผู้ปกครองและครูห่งประเทศไทยชื่นชมผู้ผลิตละครวัยแสบสาแหรกขาด

          ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย มอบหมาย ดร.จินตนา ศรีสารคาม รองเลขานุการสภาฯ และผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นผู้แทนมอบหนังสือชื่นชมและยกย่อง ผู้จัดละครเรื่อง "วัยแสบสาแหรกขาด" โครงการ 2 โดยมี คุณนิธิภัทร์ เอื้อวัฒนสกุล (เอิน) ผู้จัดละครในนาม บริษัท มาสเตอร์ วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด เป็นผู้รับมอบหนังสือชื่นชม ในโอกกาสนี้ท่านประวิทย์ มาลีนนท์ พร้อมผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ร่วมให้การต้อนรับและขอขอบคุณสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญและให้กำลังใจผู้จัดละครในครั้งนี้ ในนามสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศ ขอชื่นชมและยกย่องผู้จัดและนักแสดง ที่สามารถจัดละครที่สะท้อนความเป็นไปในสังคม ที่สามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นมีจิตวิญญานความเป็นครูในการช่วยเหลือผู้เรียนด้วยความจริงใจ อันจะนำไปสู่ "คุณธรรมนำความรู้ ผู้ปกครองเสริมสร้าง สู่เส้นทางชีวิตที่ยั่งยืน" ต่อไป #ณ ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต ราชประสงค์