ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เสวนา The Evolution of the Legend Introducing Quadrivalent Influenza Vaccine

          นพ.เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นประธานในงานเสวนาวิชาการ ห้วข้อ The Evolution of the Legend Introducing Quadrivalent Influenza Vaccine โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ผู้ชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อและเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย ถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถึงสถานการณ์ เรื่อง ไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น พร้อมแนะนำ การฉีควัคซีนมีความจำเป็น เพื่อป้องไข้โรคไข้หวัดใหญ่ ณ ห้องประชุม แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆนี้