ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มณฑลเจียงซูขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายนานาชาติ สะท้อนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว “คลองจักรพรรดิ” ผ่านสายตาช่างภาพทั่วโลก

          การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ Jiangsu Canal International Photo Contest ในหัวข้อ "Rhyme of Water" ซึ่งจัดโดยกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเจียงซู ได้เปิดฉากขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยการประกวดจะรวบรวมผลงานภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน "Canal Village" ในเจียงซูจากฝีมือช่างภาพทั่วโลก

          อาจกล่าวได้ว่า ทุกชีวิตในเจียงซูเกิดมาคู่กับสายน้ำ โดยท่วงทำนองแห่งสายน้ำและสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เจียงซู 

          ในบรรดาระบบแม่น้ำคูคลองทั้งหมดของมณฑลเจียงซูนั้น คลองใหญ่ หรือ คลองจักรพรรดิ (Grand Canal) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก คือประจักษ์พยานชัดเจนที่สุดที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมและภูมิปัญญาของมนุษย์ เจียงซูอยู่ตรงกลางของ Grand Canal และเป็นแหล่งรวมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้หลายชนิด เช่น งิ้วคุนฉวี่ (Kunqu) เครื่องดนตรีกู่ฉิน (Guqin) งานปักดิ้นแบบซูโจว ผ้าไหมยกดอก งานแกะสลักหยก การพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์บล็อก และโครงสร้างไม้แบบต่าง ๆ ที่สามารถพบเห็นได้ตามคลองใหญ่สายนี้

          ที่ใดมีน้ำ ที่นั่นมีมนุษย์ ที่ใดมีมนุษย์ ที่นั่นมีชีวิตและเรื่องราว 

          ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสะท้อนวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ทิวทัศน์ และการท่องเที่ยวของเมืองต่าง ๆ ในมณฑลเจียงซูที่คลองจักรพรรดิไหลผ่าน ผู้เข้าประกวดแต่ละรายสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุด 6 ภาพ โดยเป็นภาพเดี่ยวหรือภาพกลุ่มก็ได้ และเป็นภาพถ่ายดิจิทัลสี ภาพต้องมีขนาด 1600-3000 พิกเซลในรูปแบบไฟล์ JPEG ความละเอียด 300 dpi ไฟล์อิเล็กทรอนิกหนึ่งไฟล์ขนาด 1.5-5MB ห้ามใช้ Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ แก้ไขดัดแปลงภาพ ชื่อผลงานต้องไม่แสดงชื่อของช่างภาพ ชื่อเล่น หรือโลโก้ และห้ามใส่ลายน้ำ ผลงานภาพถ่ายต้องประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของผู้ส่งประกวด (ชื่อจริง ข้อมูลติดต่อ ฯลฯ) และคำบรรยายพื้นฐานเกี่ยวกับผลงาน (สถานที่ เวลา ชื่อผลงาน)

          เงินรางวัลพิเศษสูงสุดถึง 5,000 หยวน (รวมภาษี)

          สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ทางอีเมล wonderful_js@163.com จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

          กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://t.cn/ESVH78D 

          ที่มา: กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเจียงซู


          AsiaNet 78507