ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชรร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลพระราชทาน

          นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประทานในพิธี ณ บริเวณข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร หลังจากเสร็จพิธีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ และเจ้าหน้าที่ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด ทั้งการกวาดใบไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อความสวยงาม ตัดหญ้า ปัดกวาดทำความสะอาดถนนบริเวณถนนโดยรอบ