ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

บมจ.อรินสิริ แลนด์ เคาะราคาไอพีโอ 3.10 บาท/หุ้น ระดมทุน 465 ลบ. เตรียมลุยบนกระดานเทรด พ.ค.นี้

          บมจ.อรินสิริ แลนด์ หรือ ARIN กำหนดราคา IPO ที่ 3.10 บาท/หุ้น ระดมทุน 465 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ "สุชาติ ชมกลิ่น" เอ็มดี ลั่นศักยภาพบริษัทฯ ดี มั่นใจพื้นฐานแข็งแกร่ง เชื่อไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง ด้านบล.คันทรี่ กรุ๊ป ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เชื่อมั่นธุรกิจเติบโตสวย ส่วนบล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ชี้ราคาไอพีโอเหมาะสม คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในเดือนพฤษภาคมนี้ ภายใต้ชื่อย่อในการซื้อขาย "ARIN"
          นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 1 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN เปิดเผยว่า จุดเด่นของ ARIN เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด เป็นที่ยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและการบริการที่ดี ผู้บริหารอยู่ในพื้นที่จริง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พัฒนาโครงการประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 10 ปี มีเป้าหมายสร้างการเติบโตให้อรินสิริ เป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์และเป็นแบรนด์อันดับ 1 ในภาคตะวันออก ภายในปี 2565 
          การระดมทุนในครั้งนี้ จะเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนำมาพัฒนาโครงการที่มีศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่น ให้อรินสิริเป็นแบรนด์หนึ่งในใจของลูกค้า ปัจจุบัน โครงการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ในหัวเมืองภาคตะวันออกที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาและขาย จำนวน 3 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 2,201.21 ล้านบาท และอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการในอนาคตที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว จำนวน 4 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,179.26 ล้านบาท และคาดว่าจะเตรียมส่งมอบไปจนถึงปี 2564 สนับสนุนการรับรู้รายได้ในปีนี้และในอนาคต 
          "มั่นใจว่า ARIN มีแผนการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน จะสนับสนุนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในระยะยาว ประกอบกับ เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ นำมาต่อยอดการเติบโต ให้อรินสิริเป็นผู้พัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในภาคตะวันออกได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาได้นำเสนอข้อมูลหลักทรัพย์ หรือ โรดโชว์ที่ จ.เชียงใหม่ อ.หาดใหญ่ และ จ.ชลบุรี ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และปิดท้าย โรดโชว์พบนักลงทุนที่กรุงเทพฯ" นายสัมฤทธิ์ชัย กล่าว
          ทางด้านนายสันต์ศักดิ์ พราวสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ 2 บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและ เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ 
          คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเข้าร่วมอีก 2 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โดยกำหนดราคาขายที่ 3.10 บาทต่อหุ้น ระดมทุน 465 ล้านบาท คาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ARIN" สำหรับการระดมทุนครั้งนี้จะยิ่งสร้างการเติบโตจากการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการ
จะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างโดดเด่นและต่อเนื่องต่อไป 
          นายสุชาติ ชมกลิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 465 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ และ/หรือ การเข้าลงทุนในที่ดินเพื่อพัฒนา นำไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ภายในปี 2562-2563 นอกจากนี้การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งต่อสถาบันการเงิน คู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งลูกค้า 
          "ARIN กำหนดราคาเสนอขายที่ 3.10 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม โดยเม็ดเงินระดมทุนจำนวน 465 ล้านบาท จะยิ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้เชื่อว่า ARIN จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดีและถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้น Growth Stock ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เชื่อมั่นในการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทั้งเน้นการถือลงทุนระยะยาว " นายสุชาติ กล่าว
          บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเป็น 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 28.66 นางสาววิมลจิต อรินทมะพงษ์ ถือหุ้นร้อยละ 21.67 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว

          ข้อมูลบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) 
          บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ปัจจุบันทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักของบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ภายใต้การนำของคุณสุชาติ ชมกลิ่น และคุณวิมลจิต อรินทมะพงษ์ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้บริหารที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารห้องชุดมาอย่างต่อเนื่องประสบความสำเร็จมากกว่า 10 ปี อาทิเช่น โครงการดิไอดอล คอนโดมิเนียม โครงการเดอะสามมุก วิลเลจ โครงการอรินสิริ@สุขุมวิท โครงการอรินสิริ@ทาวน์ เป็นต้น