ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

           บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดย นายบันเทิง ตันติวิท (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ( ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการและประธานการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องจามจุรีบอลรูม ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯเมื่อเร็วๆ นี้