ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: “ธนาคารไทยพาณิชย์” จับมือ “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” เดินหน้าสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัล ผลักดันโครงการ “Siriraj Smart Hospital” เพื่อประชาชน

          "ธนาคารไทยพาณิชย์" จับมือ "คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล" ร่วมกันผลักดัน "โรงพยาบาลศิริราช" สู่การเป็น "Siriraj Smart Hospital" (ศิริราช สมาร์ท ฮอสปิทอล) เพื่อประชาชน พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Siriraj Connect" (ศิริราช คอนเน็ค) อำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ อาทิ การแจ้งเตือนและนัดหมายคิวล่วงหน้า การเช็คสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลผ่านแผนที่ภายในและภายนอกอาคารในแอปฯ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบการชำระเงินผ่าน "Self-Payment Kiosk" (เซลฟ์ เพย์เมนต์ คีออส) เครื่องรับชำระค่ารักษาพยาบาลอัตโนมัติ เพิ่มทางเลือก ลดขั้นตอน และเพิ่มความรวดเร็วในการชำระเงิน นับเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสุขภาพเพื่อประชาชนในยุคดิจิทัล 4.0 อย่างแท้จริง โดยมี นางสาวปิยะอาภา เจริญเวช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานPayment Product ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติร่วมเปิดตัวเครื่องมือและบริการใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้