ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ผู้ถือหุ้น JWD อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.21 บาทต่อหุ้น

          นายมังกร ธนสารศิลป์ (แถวล่างซ้ายสุด) ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา (แถวล่างที่3 จากซ้าย) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสกติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ สยามแอ็ทสยาม ดีไซน์ โฮเต็ล กรุงเทพ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็น 78.9% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการงวดผลการดำเนินงานปี 2561 มีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (record date) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 และจะจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 พฤษภาคมนี้