ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น WICE ไฟเขียวจ่ายปันผลเงินสด 0.13 บาทต่อหุ้น

          นายเอกพล พงศ์สถาพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 62 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการปี 61 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 16 พ.ค. 62 พร้อมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางวันดี ปฏิเวชวงศ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นายวิชัย แซ่เซียว กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ณ ห้องสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา สาทร กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้