ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip news: อนันดาฯ โชว์สภาพคล่องทางการเงินที่ดี อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนิวไฮ

          นอกจากจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นแล้ว ยังเป็นหุ้นที่ "คืนกำไร" ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ สำหรับหุ้น ANAN เพราะหลังจากประกาศความสำเร็จมีผลดำเนินงานที่โดดเด่นเติบโตแบบก้าวกระโดด ก็เร่งตอบแทนผู้มีอุปการคุณกันทันที งานนี้ CFO หนุ่ม ดร. ชัยยุทธ ชุณหะชา แห่งค่าย อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ แจ้งว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนิวไฮ เป็นจำนวน 0.2540 บาท เพิ่มขึ้น 99% จากปีก่อนหน้า ซึ่งการจ่ายเงินปันผลมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่มีการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD 2 พ.ค. 62 กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 พ.ค. 62 นี้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงการที่บริษัทมีสภาพคล่องที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น..