ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: DDD จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 อนุมัติการจ่ายเงินปันผล 0.50 บาท

          พลตำรวจเอกชัชวาล สุขสมจิตร์ (ที่5จากซ้าย) ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 นายสราวุฒิ พรพัฒนารักษ์ (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ (ที่3จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน และคณะกรรมการ บมจ.ดู เดย์ ดรีม หรือ DDD ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562