ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CKP เผยผลประกอบการปี 2561 เติบโตเกินเป้า เตรียมจ่ายปันผล 21 พฤษภาคมนี้

          เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ทนง พิทยะ (ที่ 5 จากขวา) ประธานกรรมการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKP เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประจำปี 2562 ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ ซึ่งมีนายปลิว ตรีวิศวเวทย์ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ด้วย โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2561 ว่า มีการเติบโตเป็นที่น่าพอใจและมีกำไรที่โตเกินเป้าถือเป็นการทุบสถิติสร้างนิวไฮท์
          ทั้งนี้ นายธนวัฒน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมของปี 2561 ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 กว่า 30% คิดเป็นเงิน 9,115 ล้านบาท จากการขายไฟฟ้าของบริษัทลูกทั้ง 6 แห่ง ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 599 ล้านบาท นับเป็นการเติบโตจากปี 2560 ถึง 277% อีกทั้ง ยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.028 บาท รวมเป็นเงิน 206.36 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
          นอกจากนี้ นายธนวัฒน์ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ CKPower ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 ซึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บ ตั้งอยู่ที่ สปป.ลาว มีแนวโน้มเติบโตที่ดี เนื่องจากระดับน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำ ณ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำสูงกว่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 ส่วนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชนิดฝายทดน้ำขนาดใหญ่บนลำน้ำโขง มีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปกว่า 98% และได้เริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดแรกส่งไฟขายให้กับ กฟผ. ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะสามารถเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมด 8 เครื่อง ในไตรมาส 4 ปี 2562