ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน

          เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร โดยการนำบริการแนะแนวการฝึกอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว