ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CAT สร้างเสาโทรคมฯต้นไม้ในอุทยานแห่งชาติ

          นายสงบ สังขจินดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการสื่อสารไร้สาย บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ร่วมกับ นายสุริยัน ภู่เอิบ พนักงานพิทักษ์ป่า นำทีมเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบการสร้างเสาโทรคมนาคมเพื่อเปิดให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตทุกเครือข่ายอย่างครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ด้วยรูปแบบเสาต้นไม้ที่กลมกลืนกับทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยว พร้อมระบบสื่อสัญญาณและระบบไฟฟ้า ณ อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี