ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ออก DW42 รุ่นใหม่ จำนวน 2 ตัว

           บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant :DW) รุ่นใหม่ จำนวน 2 ตัว เป็นประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ทั้งหมด เริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯวันที่ 26 เมษายน 2562 ชุดนี้มีความพิเศษที่ DW42 ที่มีค่าความผันผวนแฝง( Implied Volatility ) ระดับต่ำ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดี ให้นักลงทุนสามารถลงทุนใน DW42 ที่มีหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานดี มีราคาเหมาะสม และมีอัตราทดระดับกลางถึงสูงที่ระดับ 3 – 6 เท่า รวมถึง DW42 มีสภาพคล่องสูงเพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน นอกจากนั้นทาง เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ยังได้จัดทำ "Price Guideline" ซึ่งเป็นตารางราคารับซื้อคืน เพื่อให้นักลุงทุนเชื่อมั่นและสามารถเปรียบเทียบระหว่างราคา DW42 กับราคาหุ้นอ้างอิงในระดับต่างๆ ได้ถึง 5 วันทำการ 
          นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลตารางราคา "Price Guideline" ได้ที่ Website DW42
          https://www.maybank-ke.co.th/dw42/priceGuideline.asp?ln=th
          หรือนักลงทุนสามารถติดตามข้อมูล DW42 อื่นๆได้ผ่าน Website DW42
          https://www.maybank-ke.co.th/dw42/index.asp?ln=th 

รายละเอียด DW42 ที่ผ่านการออกแบบคัดสรร บนหุ้นอ้างอิงที่มีพื้นฐานดี รุ่นใหม่ จำนวน 2 ตัว มีดังนี้
 
DW ประเภท CALL เริ่มซื้อขายวันแรก 26-เม.ย.-62 
CPAL42C1910A
หุ้นอ้างอิง CPALL, ราคาใช้สิทธิ 92.70 บาท, อัตราการใช้สิทธิ 7.82 DW:1 หุ้นอ้างอิง, วันซื้อขายสุดท้าย 25-ต.ค.-62
PTTG42C1910A     
หุ้นอ้างอิง PTTGC, ราคาใช้สิทธิ 91.00 บาท, อัตราการใช้สิทธิ 7.15 DW:1 หุ้นอ้างอิง, วันซื้อขายสุดท้าย 25-ต.ค.-62