ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเยี่ยมชม

          ที่นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมฯ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
           นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์พัฒนาหลักสูตรการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชมระบบโครงสร้างพื้นฐาน และโรงงานผลิตมาตรฐานระดับโลกที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) และนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1