ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ประชุมผู้ถือหุ้นซีพีเอฟ 1/62 ในธีมรักษ์โลก

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในรูปแบบ Green Meeting เป็นครั้งแรก โดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมในการบริการผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อาทิ ถุงรักษ์โลก ช้อน ชาม ที่ทำจากกากข้าวโพดที่ย่อยสลายได้ และหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟม สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานดังกล่าว สอดคล้องกับการประกาศนโยบายบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนของบริษัทที่ตั้งเป้าหมายเลิกใช้พลาสติกสำหรับกิจการในประเทศไทยภายในปี 2568 และกิจการในต่างประเทศ ภายในปี 2573 ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมรักษ์โลกตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ตลอดจนรักษาสมดุลที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ.