ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ สมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน

          นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม