ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้นALLA เตรียมรับปันผล

          นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์(กลาง) ประธานกรรมการและนายองอาจ ปัณฑุยากร(ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล่า จำกัด(มหาชน) หรือ ALLA พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ห้องเดอะบอลลูม 1 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรับทราบผลดำเนินงานงวดปี 2561 และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงิน 48 ล้านบาท และคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 86.66% สูงที่สุดนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 

          ลักษณะธุรกิจของALLA          
          เป็นผู้ผลิต จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ เครนและรอกไฟฟ้า (Crane and Hoist) ผู้นำเข้าและจำหน่ายพร้อมติดตั้ง ช่องโหลดสินค้าและอุปกรณ์ (Loading Dock and Equipment) ประตูอุตสาหกรรม (Industrial Door) ผู้จำหน่ายและติดตั้งม่านริ้วพีวีซี (PVC Strip Curtain) และม่านตัดอากาศ (Air Curtain)ผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบการจัดการคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Warehouse) สำหรับเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า หรือสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงมีการให้บริการต่างๆ ได้แก่ บริการหลังการขาย เช่น งานซ่อม งานเปลี่ยนอะไหล่ งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และบริการศูนย์ฝึกอบรมการใช้เครน