ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: CWT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

          นายวีระพล ไชยธีรัตต์ (ที่3จากขวา) ประธานกรรมการ และนายสุพจน์ ปานน้อย (ที่1จากขวา) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0329 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา-ตราด เมื่อเร็ว ๆ นี้