ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

TFEX เติบโตต่อเนื่องสู่ปีที่ 14

          ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) เติบโตต่อเนื่องสู่ปีที่ 14 มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการให้หลากหลายและตอบโจทย์ผู้ใช้งานเพื่อบริหารพอร์ตและบริหารความเสี่ยงของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนารูปแบบการให้ความรู้โดยเน้นใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ผ่านกิจกรรมเรียนรู้กลยุทธ์และเครื่องมือการซื้อขายเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
          นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ TFEX ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 14 ของการดำเนินงาน โดยปัจจุบัน TFEX มีสินค้า 10 ประเภท ครอบคลุมทั้งอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับสินค้าทางการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และสินค้าเกษตร ด้านปริมาณการซื้อขายตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน เติบโตเฉลี่ยปีละ 57.06% โดยเมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา TFEX มีปริมาณการซื้อขายรวมกว่า 104 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ย 426,213 สัญญาต่อวัน และมีสถานะคงค้างที่ 2,440,223 สัญญา ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับตลาดอนุพันธ์ทั่วโลก TFEX มีปริมาณธุรกรรมการซื้อขายอยู่อันดับที่ 26 (ข้อมูลจาก Futures Industry Association ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการอนุพันธ์ทั่วโลก) ขณะที่จำนวนผู้ลงทุนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนมีจำนวน 168,506 บัญชี 
          "ในปี 2562 ภารกิจหลักของ TFEX ยังคงเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ตลอดจนส่งเสริมสภาพคล่องในการซื้อขาย เพื่อที่จะให้สินค้านั้นเข้าถึงและตอบโจทย์กลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลายประเภทมากขึ้น โดยในด้านสินค้าโภคภัณฑ์นั้น TFEX มีแผนทบทวนแนวทางการรับมอบส่งมอบของ Gold-D และ RSS3D Futures รวมถึงปรับปรุงบริการแลกดอลลาร์ของ USD Futures ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ TFEX อยู่ระหว่างหารือกับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมสภาพคล่องของ SET50 Options ตลอดจนมีแผนในการเพิ่มหุ้นอ้างอิงชุดใหม่ของ Stock Futures และศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายเวลาการซื้อขายในช่วงกลางคืนของสินค้ากลุ่ม Currency Futures และ Gold Futures" นางสาวรินใจกล่าว
          สำหรับการขยายฐานผู้ลงทุน TFEX ให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้ โดยเน้นการใช้สื่อดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพตลาดจำลองและสามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ lifestyle และพฤติกรรมผู้ลงทุนใน TFEX รวมถึงการจัด workshop เรียนรู้กลยุทธ์และเครื่องมือการซื้อขายใน TFEX และ TFEX Algo Trading Competition ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2562
          ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า กิจกรรมสัมมนา และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.TFEX.co.th สอบถามเพิ่มเติม 0 2009 9999