ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กรมการค้าภายใน พาออร์แกนิคไทยโกอินเตอร์ ร่วมงาน Natural & Organic Products Europe 2019 ชี้สินค้าอินทรีย์ไทยจุดแข็งใหม่ในตลาดโลก

          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน เร่งประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดยุโรป นำคณะร่วมงาน Natural & Organic Products Europe London 2019 งานแสดงสินค้าอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคยุโรป ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ หวังขับเคลื่อนสินค้าอินทรีย์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ประเทศ 
          นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดี กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า "ปัจจุบัน สถานการณ์สินค้าอินทรีย์โลกมีมูลค่ารวม 104,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ คิดเป็น 3.55 ล้านล้านบาท ขณะที่สินค้าอินทรีย์ของประเทศไทยมียอดการเติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 20 และมีการบริโภคสินค้าอินทรีย์สูงถึง 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็นตลาดภายในประเทศ 800 ล้านบาท และ ตลาดต่างประเทศ 1,900 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของมูลค่าตลาดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลกแห่งหนึ่ง มีโอกาสอย่างมากในการพัฒนาสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าอินทรีย์ ทั้งเพื่อจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก ซึ่งการจะก้าวขึ้นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญของโลกได้นั้น ภาครัฐพร้อมที่จะช่วยผลักดัน โดยการบริหารจัดการทั้งในด้านการผลิตและการตลาดควบคู่กันไป เพื่อทำให้สินค้าอินทรีย์ของไทยเป็นตัวจริงในตลาดโลก เป็นการเชื่อม Local Economy สู่ Global Economy"
          "กรมการค้าภายใน ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจและบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดตลาดสินค้าอินทรีย์ จึงได้นำคณะทำงานร่วมออกบูธในงาน Natural & Organic Products Europe 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการเอ็กเซล กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่ 7 - 8 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์ที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรป มีผู้เข้าชมงาน นักธุรกิจ ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายมากกว่า หมื่นคน จาก 48 ประเทศทั่วโลก จัดแสดงสินค้าอินทรีย์กว่า 70 อุตสาหกรรม มากกว่า 700 สินค้า โดยกรมฯ
มีเป้าหมายหลักในการร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ไทยให้เป็นที่รู้จัก สร้างมูลค่าทางธุรกิจเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายโซนยุโรปร่วมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) รวมถึงร่วมประชาสัมพันธ์งาน Organic Expo - BIOFACH Southeast Asia & NATURAL EXPO Southeast Asia งานแสดงสินค้าออร์แกนิคของไทยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกำลังจัดจะขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค ฮอล์ล 7 - 8 เมืองทองธานี"
          "ผลตอบรับจากการร่วมงานนี้ พบว่าสินค้าอินทรีย์ไทยได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อโซนยุโรปเป็นอย่างดี มีผู้ซื้อเข้ามาพูดคุยเจรจาการค้าและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอินทรีย์ จำนวนมากกว่า 60 ราย โดยสินค้าที่ได้รับความสนใจมาก ได้แก่ สินค้าประเภทเครื่องแกง เครื่องปรุงอาหาร ซอสปรุงรส กะทิ กาแฟ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และสบู่ เป็นต้น นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชม เวโทรส ซุปเปอร์มาเก็ต (Waitrose) ซึ่งเป็นตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าอินทรีย์สำคัญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษ รวมถึงได้พูดคุยกับ Ms. Annie Seeley เป็น Membership and Communications Officer จากองค์กรคณะกรรมการการค้าอินทรีย์โลก หรือ Organic Trade Board (OTB) ที่มาให้ข้อมูลด้านการพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ไทย องค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย กลยุทธ์ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าอินทรีย์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกอีกด้วย พร้อมทั้งได้เชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์สินค้าอินทรีย์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในงานที่กรมฯ จะจัดขึ้นในประเทศไทยด้วย
          กรมฯ เชื่อมั่นว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมงาน Natural & Organic Products Europe London 2019 จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการผลิต และการส่งออกสินค้าอินทรีย์สู่ตลาดโลก