ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: บสย. ติวพี่วินก่อนกู้เงิน

          นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรมเติมความรู้ให้พี่วิน ในโครงการ บสย.รักพี่วิน แก่กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย บรรยายในหัวข้อ "บิดเปลี่ยนเมือง" และความภาคภูมิใจของอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ตอกย้ำความสำคัญของพี่วิน ที่มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ และมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเติมความรู้ให้พี่วิน ด้านวินัยการเงินและการเตรียมความพร้อมในการกู้เงินจากธนาคาร พร้อมจัด workshop การเตรียมตัวในการกู้เงินจากธนาคาร โดย "MR. Banker" นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ โดยการอบรมให้ความรู้พี่วินครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 2 มีพี่วินเข้าร่วมอบรมและร่วมกิจกรรม 100 คน