ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: สพร.9 พิษณุโลก ร่วมกับ กองบิน 46 สร้างอาชีพเสริมให้ทหารก่อนปลดประจำการ

          นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก มอบหมายให้นายรัตนพล ชนยุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม จำนวน 30 ชั่วโมง ให้กับทหารก่อนปลดประจำการกองบิน 46 โดยนาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สาขาช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน สาขาช่างปูกระเบื้องและสาขาช่างทำอิฐบล็อกแผ่นพื้นซีเมนต์ทางเดินเท้า ซึ่งมีผู้เข้าฝึกอบรมสาขาละ 25 คน เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 22 - 26 เมษายน 2562 ณ กองบิน 46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก