ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กลุ่มทิสโก้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

           บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป หรือ กลุ่มทิสโก้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 7 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,605 ล้านบาท คิดเป็น 79.9% ของกำไรสุทธิปี 2561 โดยมีนายปลิว มังกรกนก ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร นำโดยนายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้