ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

“มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ” จัด “พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาโบราณ” หวังสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าส่งต่อคนรุ่นหลัง

          มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จัดงาน "พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาของจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒" เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประเพณีอันทรงคุณค่าของคนไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี คณะกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณะส่วนราชการ ประชาชน และภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม จำนวน ๓๖ คน จาก ๑๘ อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกิจกรรมและการแสดงที่สะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมและความเชื่อแบบล้านนาโบราณ
          ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เมื่อวันก่อน
          ความงดงามและประณีตของประเพณีสงกรานต์แบบล้านนาโบราณ ถือเป็นอีกหนึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทย สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมอันดีงามที่สืบทอดมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ตอบสนองพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยอันดีงาม คงความหมายและคุณค่าไว้ครบถ้วน อีกทั้งเป็นบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจและการศึกษาให้แก่คนรุ่นใหม่ และนอกจากนี้ยังต้องการให้ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือ โดยเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำหรับจัดงานพิธีต่างๆ รวมถึงงานต้อนรับอาคันตุกะระดับประเทศ และยังเคยได้รับรางวัล "Thailand Tourism Awards 2006" ประเภทรางวัลดีเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถือเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาของจังหวัดเชียงราย
          โดย "พิธีสระเกล้าดำหัวตามประเพณีล้านนาของจังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๖๒" เริ่มด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปไม้โบราณ ๑๖ องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความงามตามแบบพุทธศิลป์ อีกทั้งเป็นโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ได้อัญเชิญมาให้ผู้คนได้สักการะบูชา ผ่านรางพญานาคอายุกว่าร้อยปีซึ่งบูรณะขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อคนที่มาร่วมงานรดน้ำ น้ำจะไหลไปตามรางพญานาคสู่ขันเงินใบใหญ่มีสายสิญฐ์โยงขึ้นไปถึงพระพุทธรูปให้น้ำซึมผ่านสายสิญจน์ไปจนถึงพระพุทธรูป อันหมายถึงการสรงน้ำพระพุทธรูป ซึ่งถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอย่างนอบน้อมแสดงถึงความเคารพสูงสุด เนื่องจากประเพณีล้านนามีความผูกพันกับพิธีการทางศาสนาเป็นหลักมาตั้งแต่สมัยก่อน งานสระเกล้าดำหัวจึงเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ ก่อนที่กวีล้านนาได้เริ่มร่ายกะโลงล้านนา เพื่อแสดงความคารวะผู้อาวุโส
          ก่อนที่ขบวนนางสงกรานต์ได้เชิญเครื่องคำนับเข้าสู่บริเวณพิธี ประธานในพิธี มอบน้ำขมิ้นส้มป่อย สิ่งมงคลตามความเชื่อโบราณช่วยชำระล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย พร้อมด้วยเครื่องคำนับ เพื่อคารวะผู้อาวุโสที่บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่สังคม
          จำนวน ๓๖ ท่าน จาก ๑๘ อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย จากนั้นส่วนราชการ ประชาชน และภาคเอกชน ได้ทะยอยกันเข้ารดน้ำและขอพรจากผู้อาวุโส เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีมงคลตามความเชื่อล้านนาโบราณ
          ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งหวังให้อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เป็นศูนย์กลางในเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยได้จัดงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้คนได้มาสัมผัสและช่วยกันอนุรักษ์ความงดงามของประเพณีล้านนาสืบต่อไป