ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ตลาดหลักทรัพย์ไทยลงนาม MOU กับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสนับสนุน SME ในทั้งสองประเทศ ขยายโอกาสให้หลักทรัพย์ไทยและจีนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น พร้อมเปิดโอกาสการเชื่อมโยงทั้งสองตลาด
          นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์สำคัญของในการแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ สำหรับตลาดทุนไทยด้วยการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ โดยมีระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562
          "ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการร่วมกันพัฒนาตลาดทุน รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก "China-Thailand SME Capital Market Service Initiative" โดยสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูล SME รวมทั้งศักยภาพทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ มีการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร "ChiNext-mai Alliance" ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ ChiNext และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นตลาดสำหรับบริษัทขนาดกลางและเล็กของทั้งสองประเทศ การจัดโรดโชว์และจับคู่ธุรกิจ มุ่งส่งเสริมให้หลักทรัพย์ของไทยและจีนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการข้ามตลาด อาทิ cross-listing ETF หรือ DR cross-border index ความร่วมมือด้าน green finance เป็นต้น"
          นายหลี่ ฮวย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมาอย่างยาวนาน ภายใต้กรอบความร่วมมือ "China-Thailand SME Capital Market Service Initiative" ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดความร่วมมือในการสร้างนวัตกรรมข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรม เอื้อให้เกิดการเชื่อมโยงและพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดยเน้นความร่วมมือใน 3 ด้าน คือ 1) การบ่มเพาะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี 2) การสร้างพันธมิตรระหว่างตลาดที่มีการเติบโตสูงของทั้ง 2 ประเทศ และ 3) การศึกษาช่องทางในด้านการเงินและการลงทุนระหว่าง 2 ตลาด
          นอกจากนี้ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้ลงทุนจีนผ่านการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สำนักข่าวซินหัว ซึ่งเป็นสื่อหลักของประเทศจีน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างสองประเทศ
          "SET…Make it Work for Everyone" 

          เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange: SZSE)
          ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (SZSE) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2533 เป็นหน่วยงานกำกับดูแลตนเองภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์แห่งชาติจีน (CSRC) โดย SZSE มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบตลาดทุนของจีนเพื่อให้บริการในการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมสนับสนุนกลยุทธ์ระดับชาติทางด้านนวัตกรรม ทั้งนี้ SZSE มี 3 กลุ่มตลาด ได้แก่ กระดานหลัก กระดานสำหรับ SME และ ตลาดหลักทรัพย์ ChiNext ทั้งนี้ จากข้อมูลของ WFE ณ เดือนธันวาคม 2561 SZSE มีบริษัทจดทะเบียน จำนวน 2,134 แห่ง คิดเป็นอันดับ 11 ของโลก มีมูลค่าตามราคาตลาดรวมประมาณ 2.41 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นอันดับ 8 ของโลก และมีการซื้อขายประมาณ 7.56 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นอันดับ 3 ของโลก