ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ สนับสนุนกรวยจราจร เสริมความปลอดภัยด้านการเดินทางให้ประชาชนเขตปทุมวัน

           นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) ในนามของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ส่งมอบกรวยจราจรให้กับ นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ที่ 2 จากซ้าย) เพื่อนำไปใช้เสริมสร้างความปลอดภัยด้านการจราจรให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมรับมอบ บริเวณ สำนักงานเขตปทุมวัน เมื่อวันก่อน