ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ชาวอำเภอแม่แตง ร่วมสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุที่ปางช้างแม่แตง

          ชาวอำเภอแม่แตง ร่วมกับปางช้างแม่แตง จัดงานสืบสานป๋าเวณีปีใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุ โดยในงาน มีขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา มีขบวนช้างและขบวนฟ้อน นางรำจากชุมชนต่างๆ และขบวนแห่จากชนเผ่า 7 เผ่าในเขตอำเภอแม่แตง
ที่ ปางช้างแม่แตง บ้านแม่ตะมาน ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุให้กับผู้อาวุโสในอำเภอแม่แตง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี โดยพิธีเริ่มต้นด้วยการแห่ขบวนเครื่องดำหัวจากลานวัดแม่ตะมานเข้าสู่ปางช้างแม่แตง ซึ่งนำขบวนด้วยช้างแสนรู้ และ มีขบวนฟ้อนรำจากชุมชนต่างๆ และขบวนแห่จากชนเผ่าทั้ง 7 ชนเผ่าในอำเภอแม่แตงมาร่วมขบวนอย่างพร้อมเพรียงและสวยงาม โดยขบวนแห่ทั้งหมดได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ลานกิจกรรมปางช้างแม่แตง และมีการแสดงต่างๆ มาร่วมทำการแสดงอย่างสนุกสนาน จากนั้นเข้าสู่ช่วงพิธีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ร่วมสองร้อยกว่าคน มีการรดน้ำดำหัว นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นายสงวน ชัยเลิศ อายุ 82 ปี ที่ปรึกษาปางช้างแม่แตง ซึ่งเป็นประธานผู้อาสุโว กล่าวให้โอวาท อวยพรแก่ผู้มาร่วมงาน
          นายสงวน ชัยเลิศ หรือ คุณตาสงวน ของชาวปางช้างแม่แตงและชาวบ้านอำเภอแม่แตง กล่าวว่า รู้สึกมีความยินดี ที่ได้ร่วมกันจัดงานขึ้น ซึ่งงานนี้ได้เริ่มจัดตั้งแต่เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ซึ่งเป็นงานใหญ่มีประชาชนเข้าร่วมงานมากขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นประเพณีของปางช้างแม่แตงและอำเภอแม่แตง โดยทางทางอำเภอได้ร่วมกับปางช้างแม่แตงเป็นเจ้าภาพ และส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอแม่แตง มีหัวหน้าหน่วยราชการ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง โดยงานนี้เป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่มีความสำคัญอำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นอำเภอท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก สร้างงาน สร้างเงิน ให้กับชาวบ้านในอำเภอแม่แตง และอำเภอแม่แตง มีช้างบ้าน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย มีจำนวนกว่าหกร้อยเชือก จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมา โดยได้นำช้างมาร่วมขบวนแห่ดำหัวสระเกล้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของอำเภอแม่แตง ซึ่งชาวอำเภอแม่แตงมีความรัก ความสามัคคี ร่วมกันสืบสานประเพณีไว้ให้ลูกหลาน สืบต่อไปในภาคหน้า