ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: มกอช. แบ่งปันรักจากของมือ 2

          นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวชนชนก จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล และคณะเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากโครงการ "มกอช. แบ่งปันรักจากของมือ 2" ที่จัดกิจกรรมเชิญชวนบุคลากรใน มกอช. ร่วมบริจาคของใช้ใหม่หรือเก่าที่ยังอยู่ในสภาพดี สมประกอบ และสะอาด อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า แว่นตา เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ เพื่อนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย เพื่อที่จะให้สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำสิ่งของไปบริจาคหรือจำหน่าย และนำรายได้มอบให้เด็กด้อยโอกาส ในมูลนิธิต่างๆ โดยมี นางสาววรุณยุพา สุวรรณกิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบสิ่งของบริจาคจาก มกอช. ณ ห้องได้บุญ สภากาชาดไทย ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้