ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

กปภ.พะเยา เร่งมือเพิ่มกำลังการผลิตแก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาพะเยา เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง ตำบลแม่กา ที่อยู่ในพื้นที่สูง และตำบลจำป่าหวายซึ่งเป็นพื้นที่ปลายท่อ ในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพียงต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ ซึ่งคาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ น้ำประปาจะไหลเป็นปกติ
          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เปิดเผยว่า ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 น้ำประปาในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง ตำบลแม่กาและตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประสบกับปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล โดย กปภ. เร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาโดยด่วนที่สุด พบว่าด้วยอากาศที่ร้อนจัดประกอบกับช่วงเทศกาลหยุดยาววันสงกรานต์มีประชาชนที่กลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำประปาเพิ่มมากกว่าปกติ กปภ.สาขาพะเยา ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวจึงต้องเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาต่อวันให้มากขึ้น พร้อมสำรวจตรวจสอบท่อแตกท่อรั่วและเร่งซ่อมแซม เพราะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลควบคู่ไปด้วยคาดว่าน้ำประปาจะไหลเป็นปกติภายใน 2 – 3 วันนี้ ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กปภ.สาขาพะเยา ได้นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน นอกจากนี้ ในระยะยาวจะดำเนินการปรับปรุงกำลังผลิตเพื่อรองรับชุมชนในอำเภอเมืองพะเยาที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องให้มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคโดยไม่ขาดแคลน
          นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการ กปภ.สาขาพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" โดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันควบคู่กับตรวจสอบระบบประปาภายในอาคารบ้านเรือนว่ายังสามารถใช้งานได้ดี ไม่มีจุดแตกรั่ว ซึ่งทำให้สูญเสียทรัพยากรน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์และยังเป็นสาเหตุทำให้ค่าน้ำในบ้านของผู้ใช้น้ำสูงผิดปกติอีกด้วย เพียงเท่านี้ก็จะสามารถทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ไปยาวนาน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กปภ.สาขาพะเยา โทร. 0-5443-1090 หรือ PWA Contact Center 1662