ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพพข่าว: นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีม JElder เจ้าของไอเดียธุรกิจคอนเซ็ปต์ “เพิ่มคุณค่าให้กับสังคมสูงวัย” ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

           (จากซ้ายไปขวา ) น.ส.กัญญารัตน์ ชาญประโคน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรการท่องเที่ยว น.ส.กัลยรัตน์ พิกุลน้อย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาบัญชี น.ส.อนุตตรีย์ เชิดครบุรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตร การโรงแรม และ น.ส. อานิต้า แสงโรจน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทีม JElder เจ้าของไอเดียธุรกิจคอนเซ็ปต์ "เพิ่มคุณค่าให้กับสังคมสูงวัย" ชนะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท จากการแข่งขัน "Startup Thailand League 2019" รอบ Pitching ณ สนามแข่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 6-7 เม.ย. ที่ผ่านมา เตรียมพร้อมลงสนามรอบ Final Pitching Demo Day